บทความวิชาการด้าน จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (NCAB)

ncab photo1 

1) บทความที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

บทความปี 2566

บทความปี 2565

บทความปี 2564

บทความปี 2563

บทความปี 2562

บทความปี 2561

บทความปี 2560

 บทความปี 2559

 บทความปี 2558

 บทความปี 2557

 

2) เวทีชุมชนกับงานวิจัยด้านเอชไอวี/เอดส์

ncab forum7a      ncab forum6

 

 

Go to top