บทความวิชาการด้าน จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (NCAB)

ยาฉีดชนะยากินในการป้องกันเอชไอวี: รายงานจากการประชุมเอดส์ 2020

แปลโดย อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ

          “พาดหัวข่าวเช่นนี้ทำให้ผมกังวล เพราะดูเหมือนว่ามันเป็นสิ่งที่ราฟฟี [นพ. ราฟาเอล] กล่าวว่าเขาไม่ต้องการทำคือบ่อนทำลายเพร็บแบบกิน คนทั่วไปจะเข้าใจว่า “เหนือกว่า” สิ่งที่มีผล 99% หากใช้อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอได้อย่างไร?”  อ่านต่อ >> 

อ่านบทความอื่นๆ >>

คลังข้อมูล

4.2 แนวทางการการสนับสนุนงบการทำงานด้านเอดส์สำหรับองค์กรพัฒนาเอกชน 14-17 เมนูการทำงาน

การพัฒนาเมนูการทำงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ได้พัฒนาขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2560 เพื่อเป็นแนวทางสำหรับองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ ที่ดำเนินงานภายใต้งบอุดหนุนด้านเอดส์ มุ่งเน้นตอบโจทย์เป้าหมายประเทศ คือ ลดการติดเชื้อรายใหม่ ลดอัตราการตาย และลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ โดยมีหลักการ คือ มุ่งให้เห็นผลลัพธ์ (Impact) ของการทำงานที่เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ครอบคลุมประเด็นปัญหาและกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย เน้นสนับสนุนการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ยังมีช่องว่างที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการอื่นๆ ของประเทศ

รายละเอียด 17 เมนูการทำงาน

 1. Menu 1 การทำงานส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากเอดส์
 2. Menu 2 การทำงานส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากเอดส์
 3. Menu 3 การทำงานส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากเอดส์ 
 4. Menu 4 การทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อมสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา
 5. Menu 5 การทำงานในเรือนจำ
 6. Menu 6 การทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อมสำหรับเยาวชนในสถานพินิจและศูนย์ฝึก
 7. Menu 7 การทำงานในสถานประกอบการ
 8. Menu 8 การทำงานในกลุ่มมุสลิม
 9. Menu 9 การทำงานในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
 10. Menu 10 การทำงานในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติด
 11. Menu 11 งานลดการรังเกียจกีดกันเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับเอชไอวี/เอดส์
 12. Menu 12-17 งานลดการรังเกียจกีดกันเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับเอชไอวี/เอดส์    

ดูข้อมูลอื่นๆ >>

Go to top