ประมวลภาพ กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 2553 ในเทศกาลลอยกระทง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21-22 พ.ย. 53

Go to top